torstai 22. marraskuuta 2018

Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.


Oli tullut taas aika panna kirkko uuteen uskoon ja valita sen vastuunkantajat alkavalle nelivuotiskaudelle. Äänestysaktiivisuus oli edelleen putoamassa, pääkaupunkiseudulla enää 11 % ja pohjoisessa monin paikoin lähellä 50 %. Seurakuntavaalit osoittivat myös kuinka suuri kirjo ihmismielipiteitä sisältyykään nykypäivän kirkonmenoon. Voi sanoa, että on sekalainen seurakunta, jossa yhtenäisyyttä ovat enää nimi ja kuoret, perinne, tavat ja yleinen mielipide. On kovin suosittu teema "tee kirkosta näköisesi!" Ja varmaan se osittain toteutuukin?


Meillä Kangasalla oli kolme ryhmää asettanut vaaliin ehdokkaitaan: Kinkeripiiri, Riippumaton seurakuntaväki ja Koko Kansan Kirkko. Näiden nimikkeiden takana on koko joukko paikallisia poliitikkoja ja monilla on vahva puoluetausta. Muualla Suomessa olivat ryhmien nimet mm: Seurakunta lähellä ihmistä, Avoin seurakunta, Vastuunkantajia, Hyvän puolelle, Yhdessä eteenpäin, Kansankirkollinen ääni, Yhdessä välitämme, Kirkko keskellä kansaa, Toimivat seurakuntalaiset. Elävä seurakunta - lähellä ihmistä ryhmä mainosti häpeilemättä: "Naispappi, homo tai syntinen! Me pidämme huolta, että kirkon ovet pysyvät auki kaikille.


Lupauksia siis laidasta laitaan ja kaikenlaista totuuden vähättelyä ja välttelyä, tunteisiin ja inhimillisiin odotuksiin vetoavia tunnuksia. Keitä he ovat? He ovat tottuneita kokouksiin, rahan jakamiseen ja lypsämiseen omiin tarkoituksiinsa, ajamaan aatteitaan ja puoluepolitiikkaansa. Ilmeisesti monen ryhmän nimikkeeksi sopisikin paremmin Raamatun sana: "Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat." Matt.24:28. Raato on tässä seurakunta ja haaskalinnut kaikki itsekkäästi omaansa etsivät sielut. Maailma nappaa kirkon käsiinsä mennen tullen ja Jumalan sanasta luopuneen kristikunnan käy ennustusten mukaan huonosti: peto syö porton riisuttuaan sen ensin alasti (Ilm.17:16).

Jumala kuitenkin ajatteli seurakunnan edustavan Jeesusta tietämättömän, uskottoman maailman ja kääntymättömien ihmisten keskellä. Pelastuneille sanotaan rohkaiseva näky: "Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä." 2.Kor.12:27. Edelleen Herra ajatteli ja sääsi, että uskovat ovat hengellinen kokonaisuus, Kristuksen armeija, sairaanhoitohenkilökunta, viljelys, kylvö ja elonkorjuu väki. Jokaisella on armolahjansa, tehtävänsä, Jumalan erityinen johdatus, armoitus annettu hänen valtakuntansa jäseninä: "Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;" Room.12:4-5.


Ehtoollinen, niin kuin kastekin ovat tarkoitetut vahvistamaan uskoa Jumalan puolelta tarjotussa liitossa. Tämä on kuva yhdestä Kristuksesta, joka on murrettu uskovien yhteyden eteen ja yhdestä pyhästä Karitsan verestä, joka on vuodatettu kaikkien uskovien yhdistämiseksi Herraan. "Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?" 1.Kor.10:16.
Edelleen Pyhä Henki toimii varustaen uskovat erityisillä kutsumisilla, ja johdatuksilla toteuttamaan Jumalan tahtoa. Tässä hän kohdistaa ensisijaisesti päämäärän uskovien yhteyden kasvattamisen hyväksi. Muutamat ovat kutsujia, toiset hoitajia, kaikki rakentuvat keskinäisen yhdessä olon, sanan ja rukouksen välityksellä. "Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen," Ef.4:11-12.


Uskonnot Suomessa sivustolla internetissä on lueteltu tietoja 1057 yhteisöstä. Näistä on tällä hetkellä valmiina ja julkaistuina 892 yhteisön tiedot aakkosjärjestyksessä. Nämä edustavat kaikenkarvaista touhua ja uskomusta, luuloa ja värkkäämistä oman jumalansa nimissä. Tarjontaa siis riittää joka lähtöön ja monenlaista pöytää on katettu uskonnollisuuden nälän tyydyttämiseksi - lie siellä joku muru mannaakin joukossa? Eli tässä luettelossa ovat uskovat ja muut aivan sekaisin aakkosjärjestyksessä. Seuraavassa muutamia poimintoja päivitetystä luettelosta:

Taivaannaula ry on perustettu 2007. Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaisen kansanperinteen ja kansanuskon harjoittamista. Se järjestää kansanuskon mukaisia vuotuisjuhlia sekä retkiä kansanuskon ja kansanperinteen kannalta kiinnostaviin kohteisiin Suomessa ja lähialueilla. Yhdistys julkaisee vanhan kansan vuodenkiertoa seuraavaa seinäkalenteria, muita painotuotteita ja kansanuskoa, kansanperinnettä sekä itämerensuomalaista mytologiaa käsitteleviä artikkeleita. Taivaannaulan Hiisi-hankkeessa kerätään tietoa ja dokumentoidaan Suomen luonnosta löytyviä kansanperinteen tuntemia pyhiä paikkoja. Toimintamuotoihin kuuluu myös yhteistyö Viron alkuperäisuskoa edustavan Maavalla Kodan sekä muiden suomensukuisten kansojen kanssa. Yhdistyksessä on 120 jäsentä (2013).

Tampereen Islamin Yhdyskunta on 1998 rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta (entiseltä nimeltään Islamin Ystävällinen Yhdyskunta). Yhdyskunnalla on rukoushuone Tampereella, se järjestää arabian kielen ja Koraanin opetusta. Yhdyskunnalta voi tilata esimerkiksi oppilaitoksiin erilaisia luentoja, joiden tarkoituksena on tehdä islamia tutuksi. Lisäksi yhdyskunnalla on oma kirjasto moskeijan yhteydessä. Jäseniä 558 (2003) ja 1567 (2017).

Suomalaisen Samanismin Keskus perustettu 2007. Keskus katsoo toimintansa rakentuvan perinteiseen suomalaiseen kulttuuriperinteeseen eli kalevalaiseen samaani-, tietäjä- ja noitaperinteeseen. Keskus järjestää muun muassa samaanimeditaatiokoulutusta ja keskuksen piirissä toimii itsenäisiä rumpupiirejä. Samaanin tehtävä on ollut pitää yllä ihmisen ja luonnon tasapainoa ja olla yhteydessä henkimaailmaan. Samaanin tehtävä oli hallita laajasti yhteisönsä kalendaari- ja siirtymäriitit, mytologia, rituaalit, loitsut ja parantamismenetelmät. (Ei jäsentietoja)

Valonkantajat ry:n tavoitteena on edistää vapaata henkistä kasvua. Järjestöllä on aktiiviset paikallisosastot Lahdessa ja Helsingissä. Valonkantajat on rekisteröity 1990, jolloin myös yhdistyksen aiempi nimi (1.2.1990-7.3.1990) Totuuden etsijät ry muuttui Valonkantajat ry:ksi. Valonkantajat korostaa yksilön omaa vapaata tahtoa ja erilaisuutta henkisellä tiellä. Tärkeänä pidetään hiljentymistä sekä parantavan energian välittämistä. Tätä parantavaa energiaa voidaan jakaa kaikkien uskontojen ja järjestöjen parissa. Valonkantajat järjestää luentoja, keskusteluja, parannus-ja meditaatiotilaisuuksia. Yhdistyksessä on 170 jäsentä (2007).

Rakkaudentähti on 2011 rekisteröity yhdistys. Se järjestää muun muassa retriittejä (Valojuhla), joissa harjoitetaan meditaatiota ja samanistista parannustyötä. Toimintamuotoihin kuuluvat myös erilaiset kurssit enkelienergiahoidoista sekä hoitomuotojen kuten kaukoparannus tarjoaminen. Yhdistyksessä on 693 jäsentä (2014).

Karhun kansa on 2013 rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka pyrkii edistämään muinaissuomalaista uskonnollista perinnettä, suomenuskoa. Yhteisö tunnustaa muinaissuomalaiset vanhat jumalat kuten Tapion. Pyhiä tekstejä ovat 34-osaisen Suomen Kansan Vanhat Runot -kokoelman loitsurunot. Yhteisö pitää tärkeinä arvoina luonnon kunnioittamista ja maanläheistä elämäntapaa. Karhun kansan uskontunnustuksessa on käytetty kahta kalevalaista runoa, joissa käsitellään maailman syntyä. Jäseniä 52 (2017).


Totuuden Ystävät on rekisteröity 1958. Totuuden Ystävien uskontunnustuksen mukaan Jumala on Ikuinen Voima, persoonaton ykseys, joka on aina ollut ja tulee ikuisesti olemaan. Totuuden Ystävien vakaumuksen mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus, oikeus ja velvollisuus luoda itse jumalasuhteensa. Yhdyskunnassa ei ole pappeja, vaan jokainen jäsen voi vihkiä avioliittoon, antaa lapselle nimen tai haudata vainajan. Yhdyskunnan mukaan sen uskonnolliset käsitteet perustuvat yksistään tieteelliseen maailmankatsomukseen. Toimintamuotona ovat kuukausipalaverit.
Yhdyskuntaan kuuluu alle 20 jäsentä (2014).

Itsenäinen karismaattinen Elävä Usko-seurakunta perustettiin Nummelassa vuonna 2002. Seurakunta syntyi irrottautumalla Vihdin Nummelan helluntaiseurakunnasta. 2006 Elävä Usko-seurakunta lopetti toimintansa, kun sen jäsenet liittyivät takaisin helluntaiseurakuntaan.

Jeesuksen ristinuhri on surullista katseltavaa ja monia kysymyksiä herättävä kokemus, joka paaduttaa toiset ja herättää toiset. Ristinsä ääressä tapahtuu jako kahteen, uskoviin ja kieltäjiin, seuraajiin ja vastustajiin. Ääretön tuska kuluttaa Vapahtajan olemusta koko hänen olemuksessaan ja vain ihmiskunnan syntien tähden tämä kaikki rusentaa häntä. "Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo - niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita." Jes.52:14.


Golgatan kuvan tarkoituksena on avata ihmisille taivaan ovi ja ikuisen elämän tien alkupää. Ja miljoonat ylistävät tapettua Karitsaa löytäessään hänen uhrissaan uuden elämän ja syntien anteeksi saamisen ihanan vapauden, sisäisen rauhan ja levon kaikista teoistaan. Mutta nyt, tänään, Kristuksen nimeä kantava kristikunta on unohtanut hänet. Kaikenlainen Kristuksen korvike ja toisarvoiset asiat ovat ottaneet valtaistuimen haltuunsa. On käynyt jälleen niin kuin silloin hänen ollessaan täällä lihansa päivinä - hänet hylätään, runnellaan ja ristiinnaulitaan, häntä ei hyväksytä, ei pidetä minään, ei rakasteta, ei kaivata, ei etsitä, eikä kunnioiteta. On ilmeistä, että juuri ennen seurakunnan ylösottoa ulkoinen kristillisyys on oman kutsumuksensa aallonpohjassa, varsinaisessa pohjanoteerauksessa. Se Kristuksen ruumis, minkä tulisi tänään edustaa hänen valtaansa ja voimaansa, kunniaansa ja nimeänsä, onkin rikkinäinen, heikko, vastenmielinen raato, joka ei kelpaa uskoville eikä maailmalle. Uskovat jättävät sen ja kääntymättömätkin ovat siinä vain rahan tähden.


Oi, Herra, miten alas on viety pyhä olemuksesi, nimesi, seurakuntaruumiisi, miten heikkona se esiintyy julkisuudessa, miten onneton ja voimaton se onkaan maailman pahuuden ja kaikenlaisen synnin rehottaman sekoilun keskellä. Tämän näyn edessä on suljettava suunsa, hiljennyttävä suureen kiitollisuuteen ja nöyryyteen, ihmetellen ajateltava Jumalan suunnatonta rakkautta langenneita ja syntisiä, sairaita ja eksyneitä sieluja kohtaan. Ja kun katsomme itseemme uskovina, huomaamme olevamme pieniä kuin hiekanmuruset, avuttomia ja kykenemättömiä mihinkään hyvään. Siksi rukoilemme niin kuin olet opettanut: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;…. se on varmasti oikein ja parasta seurakunnalle, mitä voimme odottaa ja mikä varmasti on totta ja kestää ajassa ja ikuisuudessa.

sunnuntai 11. marraskuuta 2018

Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä palvele, hänessä riipu kiinni....

Sillä Herra, teidän Jumalanne,
on jumalain Jumala ja herrain Herra,
suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala,
joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,
joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden
ja joka rakastaa muukalaista
ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen.
Sentähden rakastakaa muukalaista,
sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa.
Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä palvele,
hänessä riipu kiinni ja vanno hänen nimeensä.
Hän on sinun ylistyksesi, ja hän on sinun Jumalasi,
joka on tehnyt sinulle ne suuret ja peljättävät teot,
jotka sinun silmäsi ovat nähneet.
                                                               5.Moos.10:17-21.

perjantai 9. marraskuuta 2018

Jakakaa omanne pyhäin tarpeeksi


Niin kauan kun olen ollut uskossa, on kristillisillä järjestöillä ja seurakunnilla ollut ainainen rahapula muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Itsekin työskentelin kahden hyvin erilaisen järjestön palveluksessa Herran työtä tehden ja kysellen. Ensimmäinen oli pieni toinen suuri, mutta kummassakin puhuttiin aika usein rahasta ja kovin mielellään sen saaminen ihmisiltä järjestöön kaadettiin juuri julistustyöntekijöiden niskaan. Niinpä sitten osa työntekijöistä uupui kokonaan, osa keskittyi seurakuntien mielistelyyn ja kolehtien maksimoimiseen, osa otti tiedot vastaan flegmaattisen välinpitämättömästi. Olipa joukossa niitäkin, jotka eivät ymmärtäneet juuri mitään rahantekemisestä, myymisestä tai taloudesta, mutta heillä oli kuitenkin suuri Jumala hyvä usko Herran apuun sekä kirkas evankeliumi. Ja jotenkin se talouskin sujui näiden viimeksi mainittujen Jumalan hullujen vaikutuspiirissä parhaiten? Kristuksella näyttää olevan erilainen maku kuin maailmassa yleensä?

Tuoreet verotiedot kiinnostavat ihmisiä kovasti ja köyhiä kiinnostaa tietää, kuka on oikein rikas, missä sitä rahaa oikein liikkuu ja kuka sitä varastoi. Voihan sitä sitten lukiessaan unelmoida itsekin olevansa jotain, kun sattuu tuntemaan jonkun miljonäärin? Uutisia kehystävät jatkuvasti raha, rahanvalta, taloudellinen tulevaisuus, hallitsijat, jotka ohjailevat näennäisesti kassavirtoja. Onhan se itsestään selvä, että esimerkiksi Euroopan talousalue on luotu ja muokattu rahan valtaa suosimaan ja tukemaan, jos ei nyt ihan paratiisiksi niin kuitenkin paremmaksi maailmaksi verrattuna köyhiin kolmansiin maihin. Jos raha ei ratkaisisi tänään, koko unioni pirstoutuisi hetkessä.


Marketin eteisessä oli raha-automaattipelejä, joissa luki: "Hyvän tahdon pelejä" RAY - Hauskaa hallovenia (tarkoittaa riivaajahenkien ja paholaisen manaus ja ylistysjuhlamenoja, joita markkinoidaan amerikkalaisina lastenjuhlina)!? Hirtehishuumoria tai satiiria tai sulaa hulluutta? Valhetta kuitenkin kaikkineen koko pelibisnes, sillä nämä pelikoneet on rakennettu rahastamaan ihmiset kuiville, herättämään alhaiset pelihimot valloilleen ja ne voisivat yhtä hyvin nimetä "lypsykoneiksi". Niihin monet eläkeläisetkin lykkäävät hyväuskoisina vähäiset rahansa helpon rikastumisen toivossa.

Asuimme vaimoni kanssa eräällä paikkakunnalla, jossa kävi niin, että paikallisen sen aikuisen postikonttorin esimies sekoili pelihimon syövereihin lotossa ja pölli talon rahaa miljoonia ajatellen, että eräänä päivän, kun päävoitto kilahtaa, niin hän sitten maksaa "lainat" takaisin. Mutta voittoa ei tullut - ei ainakaan tarpeeksi, sillä tapasimme seuraavan kerran eräällä vankilavierailulla, kun menimme pitämään sinne hengellistä tilaisuutta. Esimies oli tutkintovankeudessa odottamassa lopullista tuomiota.

Maailmaa kiinnostavat aina vain valta ja raha? Maailmaa kiinnostavat verot, ja niistä saatava hyöty? Maailmaa kiinnostaa tehdäänkö kaikki enemmistön sääntöjen mukaan, että ajallinen menestys olisi taattu? Maailmalla ovat suuret pankit, hienot bisneskiinteistöt, sijoitustalot ja herra-klubit? Kristuksen opetuslapset ovat köyhiä, mutta Herra on heidän turvansa. Uskoville on tärkeää, että Jeesuksen sanoma kuuluu maksoi mitä maksoi. "Keisarin" tulee aina olla kakkonen Jeesukseen nähden, sillä Kristus avaa omilleen kuninkaalisen vapauden: ”Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?" Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi." Matt.17:26-27.


Kalastaja sai uuden kalastustehtävän, piti siirtyä verkkokalastuksesta pois ja mennä vain ongelle, napata yksi kala, jonka suuhun oli kätketty hopearaha. Miltähän se kuulosti Pietarin korvissa? Mutta ihme tapahtui ja siellä oli raha - veroraha, jolla hoidettiin ajallisia asioita. Onhan tietysti mahdollista, että kotona saattoi odottaa vaimo jonkinlaista ostospäivä-ihmerahaa ja miehen tuloa kotiin niissä merkeissä? Ehkä kavereillakin olisi ollut mielessä rahalle sopivampaa käyttöä? Mutta tämä meni verottajalle.

Uskovan onni on viedä aina kuormansa Vapahtajalle, kertoa surunsa ja ilonsa, lankeemuksensa ja synkät mietteensä Jeesukselle. "…murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken." 2.Kor.6:10. Onhan tavallista, että murheet pyrkivät hidastamaan menoa ja surut kuormittuvat erikoisesti niiden kantajien niskaan. Joskus vastauksia on kovin vähän, mutta kysymyksiä ja pettymyksiä kassikaupalla. Mutta juuri silloin ja usein vain silloin Jeesuksen armo tulee näkyviin erittäin kirkkaana taivaan valona. "Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte." 8:9. Köyhä Kristus, on Raamatun ilmoittama Herra, seurakunnan ylläpitäjä ja salattu Jumala. Siksi monellekaan ei avaudu hänen olemuksensa ja henkilökohtainen hyvyytensä. Ihmiset etsivät kunniakasta Kristusta, näyttävää voittaja persoonaa, joka takaa heillekin kaiken ajallisen menestyksen ja suosikkiaseman. Kristus, joka kykenee juuri ja juuri maksamaan verot, ei ole kiehtova hallitsija.

Mutta Herralla on jokaiselle uskovalle onki ja kala, jonka suussa on raha. Tämä edellyttää uskoa siihen, mitä Jeesus sanoo, mitä on aiemmin kirjoitettu sanassa. Se edellyttää liikkeelle lähtöä uskossa ei näkemisessä, sillä ihminen elää jokaisesta sanasta, joka on Jumalan suusta lähtenyt. Uusi tehtävä on Jeesuksen valitsema ja siinä on Jumalan aikataulu. Tällä tiellä koetaan johdatusta ja varjelusta, onnistumista ja asioiden loksahtamista paikoilleen, ihmeellistä järjestymistä. Tällä tiellä tutustutaan uusiin ystäviin ja koetaan yhteyttä ja siunausta. Tällä tiellä apu osoittautuu lahjaksi. Syvällisesti ajatellen sen tien kulkija ymmärtää, että tämä on Jeesuksen aikaansaamaa, ainutlaatuista, ehkä vain kerran elämässä tapahtuvaa, hengellinen kokemus, jossa on ajalliset kuoret ja taivaallinen sisältö. Tänne jäävät aikanaan verot, onget, kalat, rahat ja kaikki näkyvä, kun uskova lähtee Herransa iloon.


Ajallisen käyttäminen Jeesuksen ohjauksessa on yksi uskovan ihmisen tärkeä päivittäinen elämän asia. Olemme saaneet, että voimme jakaa. Evankeliumi on kuin peili, jossa näkee oman kuvansa ja armahduksen koko kirjon, synnin pois pesemisen ihmeen ja uuden elämän vapauden lain ja vaikutuksen. Myös toiset uskovat tulevat rakkaiksi ja pelastettu on mielellään uskovien seurassa.
"Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta." (Bibl. Jakakaa omanne pyhäin tarpeeksi. Ottakaa mielellänne huoneeseen. ) Room.12:13. Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa, että hän kykenee ajattelemaan asioita toisen kannalta tämän hyödyksi ilman taka-ajatuksia.

Tämä tila onkin vihollisen ainaisen hyökkäyksen kohteena, sillä se vihaa uskovien keskinäistä yhteyttä ja rakkautta. Se hajottaa seurakunnan, jos mahdollista pieniksi pirstaleiksi, eriseuroiksi, lahkoiksi, oppipiireiksi, politiikan mankeleiksi, esiintyjien ja suosion tavoittelijoitten etujärjestöksi, maailman parannus muutosryhmäksi, uskonto marketeiksi, ohjelmatoimistoiksi, hauskanpidon edelläkävijöiksi.
Siksi uskovien pitää olla aina valvovina ja nähdä Raamatun sanan valo kaiken arvokkaan korostajaksi. Silloin Jeesus on arvoisessa asemassa, suuri ja kunnioitettava ja jokainen häneen uskova kallisarvoinen. On aika kertoa rahahuolensa Herralle. On aika kertoa ihmissuhde ongelmansa Herralle. On aika kertoa murheensa Herralle. On aika kertoa hengelliset tarpeensa Herralle – ja kiitollisena laulaa Hänelle....

1.Jonk' on turva Jumalassa, Turvassa on paremmassa,
Kuin on tähti taivahalla, Lintu emon siiven alla.

2.Herra hoitaa omiansa Siionissa armollansa,
Aina heille tarpeet antaa, Käsillänsä heitä kantaa.

3.Niit' ei hänen kädestänsä Tempaa kenkään ikänänsä,
Jotka omakseen hän osti, Kuolost' elämähän nosti.

4.Heit' ei kohtaa puute, hätä Koskaan Herran tietämätä;
Ruuan hän ja verhon suopi, Surun sumust' ilon tuopi.

5.Iloitse siis auttajastas, Pieni lauma, Jumalastasi
Sanallaan hän kaikki saattaa Vastustajat maahan kaataa.

6.Käyköön myöten taikka vastaan, Eipä Isä heitä lastaan,
Kaikk' on hänen aikehensa Tosionneks omillensa.

L. S.

keskiviikko 7. marraskuuta 2018

kotiseurat


Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: 

millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; 

kaikki tapahtukoon rakennukseksi. 1.Kor.14:26

torstai 1. marraskuuta 2018

....ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen.... Matt.17:27

Messu Tervakosken kirkossa

su 4.11. kello 13.00
Messu Tervakosken kirkossa Tervakosken kirkko ja seurakuntakeskus
Tervetuloa messuun klo 13
24. sunnuntai helluntaista
Kahden valtakunnan kansalaisena
messussa saarnaa Turkka Aaltonen
Anu Vaarnamo, Tapio Mäenpää
messun jälkeen SLEY:n syysjuhla seurakuntasalissa