lauantai 5. elokuuta 2017

Salaisuus pyhän kasteen saattaa meitä synnistä osuuteen armolasten

Olin puhumassa eräissä kotiseuroissa, jossa oli läsnä sekalainen seurakunta; oli lapsia ja vanhuksia ja siltä väliltä. Oli ulkomaalaistaustaisia ja kantaväestöä. Puheet ja laulut kulkivat perinteisesti ja kahvia riitti halukkaille. Seurojen aikana laulettiin virsiä, sillä olihan paikallinen paimen mukana juhlissa. Välillä otettiin ”Lauluja Jeesuksesta” kokoelmasta muutama laulu.
Olin vähän ajatuksissani, kun piti keskittyä omaan osuuteensa. Erässä vaiheessa huomasin lauluvihkon, joka minulle jaettiin, olleen töhrityn takakannestaan. Siihen oli painettu rukous, joka pohjautui tekstiin: 1.Joh.5:6-8. "Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä." Ensin en kiinnittänyt siihen huomiota, mutta sitten tajusin, että tuosta takakannen syntisen-rukouksesta oli pyritty poistamaan kristillinen kaste pelastuksen välineenä. Kristuksen veri oli kelvannut ja Herran Hengen vaikutus, mutta kaste oli mustattu kokonaan. Erikoista? Katselin pikaisesti ympäröivää seurakansaa, mutta heidän ilmeistään ei voinut päätellä, kuka olisi voinut tehdä moisen tihutyön? Huomasin vielä että muutama muukin vihko oli töhritty samalla tavoin. Puhujien ja laulajien myötä seurat etenivät verkkaisesti. Jossain vaiheessa avasin uudelleen mainitun lauluvihon ja sen alkulehdellä oli paikallisen helluntaiseurakunnan logo. No, niin, siinä se oli. Joku innokas puhdasoppinen ja ilmeisesti kovin heikosti Raamattua tunteva oli tehnyt ilkityönsä mustalla tussilla pelastaakseen samanmieliset itselleen oudosta ajatuksesta? Tulivat mieleeni lapset, joilla on tapana sutata kirjoja ja lehtiä omilla pikku kynillään? No, semmoinen menee tietysti lapsellisuuden tiliin, mutta kun aikuinen tekee samanlaista, on siihen syytä suhtautua vakavasti.
Otin sitten myöhemmin sähköpostilla yhteyden tuohon mainittuun seurakuntaan ja sen saarnaajaan. Kerroin pahoitelleeni heidän käytöstään ja suosittelin pikaista kasvojen pesua koko seurakunnassa Raamatun yhden suuren totuuden kirkastumiseksi väelle. Hän ei vastannut mitään - liekö itse tuhrinut vihkoja?
Ennen vanhaan helluntailaiset olivat julistuksessaan hyvin kastekeskeisiä ja oikeastaan se kulki perinteisesti kolmen askeleen ohjelman mukaan kaikkialla: Ensin oli tultava uskoon, sitten oli mentävä kasteelle ja kolmanneksi oli puhuttava kielillä. Eikä tuossa kaavassa varsinaisesti mitään väärää ollut, se vaan ei kulje aina kaikkien kohdalla noin monotoonisesti. Eikä kielilläpuhuminen ole pelastuskysymys.

Minut on kastettu lapsena ja ilman hengellistä opetusta ei usko syntynyt minussa, ei koulussa, ei rippikoulussa, eikä muualla. Tulin uskoon vasta 21-vuotiaana Jumalan väkevän herätystyön seurauksena. Jeesus tuli minuun asumaan ja minä uudestisynnyin, koko elämäni ja arvomaailmani muuttui. Raamattu avautui ja minä ymmärsin kirjoituksia. Kului toistakymmentä vuotta ja sain kielilläpuhumisen armolahjan. Olin siis saanut nuo kolme mainittua asiaa, vain eri järjestyksessä. Mutta helluntailaista ei minusta tullut, eivätkä he olisi minua hyväksyneetkään, olinhan vain kerran kastettu.
Luettuani Raamattua löysin perusteet lapsikasteelle, niitä olivat: 1. kaste voidaan suorittaa vain kerran, muut yritykset ovat pelkkää ihmistyötä. 2. Alkuseurakunnan ajoista lähtien kristityt ovat aina kastaneet koko perheen, kaikenikäiset. 3.Kaste on luonteeltaan uudestisyntymisen peso, joka hyödyttää siunaavasti ja on osaltaan kehottamassa ihmistä todelliseen parannukseen ja kääntymykseen Jumalan puoleen. 4.Kristillisen kasteen esikuvia Vanhassa Testamentissa olivat ympärileikkaus, joka tehtiin vauvoille. 5. Nooan arkki, johon vietiin sisälle koko perhekunta. 6. Portto Rahabin talossa pelastuivat kaikki sisällä olleet Jerikon valloituksen aikaan. 7.Uskovan vanhemman läheiset ovat toisessa asemassa kuin kääntymättömän omaiset: ”Epäuskoinen mies on näet pyhitetty vaimonsa kautta, ja epäuskoinen vaimo on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.” 1.Kor.7:14.

Raamatun selvä opetus liittää kasteen Jeesuksen yhteyteen jo hänen omassa kutsumuksessaan, vaikka se ei ollut vielä kristillinen kaste, koska Vapahtajaa ei ollut ristiinnaulittu. Mutta VT:n esikuvan mukaan sillä oli symbolinen merkitys, sillä siellä Aaronin pappeus toteutettiin pesulla ja uusien vaatteitten päälle pukemisella. Kaste on Liiton merkki, vihkiytymistä Jumalan palvelukseen ja seuraajaksi. UT:ssa tämä toteutuu juuri kasteessa ja uskon kautta annetussa vanhurskaudessa. Omassa elämässäni näiden tapahtumien välillä oli reilut parikymmentä vuotta. Tässä kaste, Golgatan Uhrikaritsan veri ja Pyhä Henki ovat rinnakkain osoittamassa sanassa Jeesukseen. Uskova tarvitsee nämä kolme elementtiä pelastuakseen. Samalla nämä vievät uskovan silmien avautumiseen, kuinka suurista asioista on kysymys. Tavalliselle ihmiselle (ateistille, ulkokultaiselle, järkiuskovalle, lahkohenkiselle tai muotojumaliselle) nämä asiat eivät puhu mitään, sillä hän on hengellisesti kuollut.
Jeesuksen antama lähetyskäsky on korkein tehtävämääritys, mitä kristillinen seurakunta on Jumalalta saanut. Siinä usko ja kaste kulkevat käsi kädessä. Kastamalla tehdään Jeesukselle opetuslapsia. Kun vielä toimitaan sanan mukaan, opetetaan kastettuja Jumalan sanan mukaiseen elämään. Siten syntyy todellisen mielenmuutoksen, parannuksen ja katumuksen kautta terveitä Jumalan lapsia. Tällä tiellä Herra on luvannut olla omiensa kanssa. "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Matt.28:19-20.

Joskus aikuiskastetta korostavat ihmiset vetoavat upotuskasteen välttämättömyyteen. Mutta ei Jeesus antanut sellaista velvoitusta, eikä mitään ikämääritelmää. Yleensä silloin vedotaan mm. seuraavaan jakeeseen: "Me olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, niin mekin vaeltakaamme uudessa elämässä." Room.6:4. Mutta siinähän sanotaan, että olemme jo uskossa Jeesuksessa haudatut, kysymys on siis uskosta, ei veden määrästä. Oleellista on Kristus, ja hänessä oleminen, ei kasteen ulkoinen muoto. Erikoista on myös sellainen käytäntö, jossa kastevesi säilytetään jossain pullossa. Se on lähinnä taikauskoa, ei kristillisyyttä.

Kaste ei avaudu monellekaan ja siksi siitä on niin monenlaisia käsityksiä. Tässä kerran eräs ihminen kertoi kastaneensa puolisonsa muuten vaan? Yleensä kaste liittää ihmisen johonkin seurakuntaan, mutta tietysti ensi sijaisesti kasteen pitää liittää ihminen Kristukseen. Israelissa on muotia käydä kasteella Jordanissa, mutta ei se mitään edistä, päinvastoin, jos ihminen on jo kerran kastettu uudestikastaminen on synti. Kaste on ilmeisesti kaikkein suurin kiistelyn aihe ollut kautta kristikunnan historian. Se on ollut jokaisen kirkkokunnan ja seurakunnan pääopinkappaleita, joita on korostettu. Joillakin vanhoilla kirkoilla se on mennyt sitten sakramenttalismiin, jolloin pelkkä toimitus saa aikaan pelastuksen. Ei tarvita parannusta ei uskoa ja pyhitystä ei kilvoitusta, ei lainsaarnaa. Ei ihme, että moni tällaisen opin ihminen uskookin kaikkien kerran pelastuvan. Mutta Raamattu ei opeta näin.
Luterilaisuus on liukunut pikku hiljaa takaisin katolisuuteen ja kansa on sen purematta niellyt. Tässä opissa virkapappeus on koko jutun keskus, sillä tämän uskomuksen mukaan teologiaa yliopistossa opiskellut ja tenttinyt, arvonimen ansainnut, oikein vihitty, oikea pappi on Herran voideltu, joka voi muuttaa ehtoollisaineet rukouksella, uudestisynnyttää kastettavan ja antaa synninpäästön ripittäytyvälle. Tämän opin mukaan maallikko ei voi suorittaa näitä asioita, sillä hän on ilman tarvittavaa voitelua. Pienenä lisänä on tullut nykyään myös kuolleitten puolesta rukous, jossa vihitty pappi anoo vainajalle pelastumista. Kummallista? Mutta Lutherin aikana oltiin vielä anekaupassa kiinni, ja toinen saattoi ostaa vainajan sielun vapaaksi pelkällä rahalla kirkon hyväksi. Tämän taustalla oli oppi kiirastulesta, johon löytyi esikuva 1.Kor.3. luvussa. Näitä ajatellessa herää kysymys, mihin tavallisia uskovia tarvitaan?

Luin pitkästä aikaa vanhan karismaatikkojen peruskirjan "Aamulla kello yhdeksän". Nimi on lainaus helluntaiepistolasta, jossa Pyhän Hengen kasteen saaneet uskovat julistivat rohkeasti evankeliumia aamulla kolmannella tunnilla, joka vastaa meidän aikaamme kello yhdeksää. Kirja kertoo Episkopaali pastorista, joka kokee hengellisen siunauksen ja saa virassaan voimakkaan Pyhän Hengen täyteyden. Kirja kertoo sitten siitä, miten häntä pyydetään kaikkialle kertomaan kokemuksestaan ja rukoilemaan samaa myös muille. Tämä omistamani kirja oli helluntailaisten kustantama. Mielenkiintoista, sillä Episkopaalit ovat taustaltaan katolisia, anglikaaneja ja omaksuneet lapsikasteen käytännön. Tuossa kirjassa ei sitten vesikastetta mainitakaan, vaan keskitytään pelkästään henkikasteen korostamiseen. Itse käyttäisin kyllä raamatullisempaa termiä asiasta ja se on Hengen täyteys, Hengellä täyttyminen. Helluntailaisuuteen ovat aina kuuluneet ihmeet, merkit, karismaattisuus ja kokemukset. Tässä kirjassa nämä kysymykset syrjäyttivät kasteen, josta ei puhuttu mitään. Perinteinen helluntailaiskirja olisi ilman muuta kertonut aikuiskasteen tärkeydestä. Luterilaisen ”Hengen uudistus kirkossa” toiminnan alkaminen Suomessa 70-luvulla piti mm. tätä kirjaa suuressa arvossa. Armolahjojen merkitys kasvoi sen myötä seurakunnissa. Muistan itsekin istuneeni ihmettelemässä sen aikuisia pastoreita, jotka kertoivat armolahjojen puhkeamisista seurakunnissaan.

Nuorena miehenä pidin kerran raamattutunnin kasteesta seurakunnan juhannusleirillä (Se taitaa olla ainoa tätä lajia koko elämäni aikana?). Olin juuri siihen aikaan lukenut asiasta Raamatun opetusta ja se oli tehnyt minuun vaikutuksen. Kävi vain niin, että paikallinen nuoriso-ohjaaja alkoi levittää minusta huhua, että opetan baptistista kastekäsitystä? Tämä huhu perustui tietoon, että minulla oli ystäviä heidän seurakunnassaan. Maineeni siis kasvoi, mutta negatiivisessa mielessä, eikä näitä koskaan korjattu julkisesti. En ole kuitenkaan koskaan suosinut uudestikastamista, vaikka minulla on paljon tämän sarjan tuttuja ympäri Suomea.
Mutta kaste on Jumalan lahja ja Testamentti, jonka Herra on lahjoittanut meille. Sitä ei voi, eikä pidä mitätöidä muotonsa tähden. Uskossa kaste liittää meidät Kristukseen ja on myöskin ruumiin lunastuksen tae. Mutta jos ihminen ei löydä Kristusta, eikä tule uskoon, on hänen kasteensa hyödytön. Siinä mielessä usko on arvokkaampi asia kuin kaste. Vanhat pietistit opettivat näistä asioista hyvin tasapainoisesti ja selvästi Raamattuun pitäytyen. Siksi siitä seuranneet herätykset olivat elinvoimaisia ja toimivia. Tähän sopii myös sana: "Veljet, minä puhun ihmisten tavoin. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä lisätä siihen mitään."Gal.3:15.

Vanhassa Lutherin virressä sanotaan:

2. Siis tiedä nyt ja ymmärrä salaisuus pyhän kasteen,
Se saattaa meitä synnistä osuuteen armolasten:
Ei kaste ole vesi vaan, mut vesi, johon sana ja Herran Henki salataan;
Se meit' on puhdistava; meit' itse Herra kastaa.

5. Näin käskee Kristus saarnata kaikelle maailmalle,
ett' synti anteeks' saamatta vie Herran vihan alle;
mut kasteessa me saatetaan synnistä puhtahaksi:
Jok' uskoo sekä kastetaan, se tulee autuaaksi, periä saapi taivaan.

6. Ken näit' ei tahdo uskoa, se pysyy synnissänsä,
ja hänellä on kuolema ijäinen edessänsä;
Ei pääse kadotuksestaan hän oman voimans kautta,
ei ihminen myös toinenkaan voi häntä siitä auttaa;
Niin helvettiin hän häätyy.

7. Silmämme näkee kasteessa vaan veden paljaastansa,
mut sana Hengen voimalla siin' ompi veden kanssa,
ja usko siinä omistaa Kristuksen veren voiman;
Se synnin vallan upottaa Punaisen meren pohjaan kanss' kaiken kadotuksen.

Herra, joudut kärsimään kristittyjen kiistoja kasteesta, pappeudesta ja seurakunnasta kautta aikojen. Tätä käydään sinun nimissäsi? Emme kehity mitenkään uskossamme, eikä sanasi valo tunnu löytävän sydämiä tarpeeksi voidaksemme käsitellä pyhittyneinä uskon asioita. Auta siis meitä, valaise pimeyden kätköt, mielten harhautumat ja eksytysten tiet. Anna suolaa seurakuntien elämään ja niiden johtajille vastuunalaisuutta, etteivät vain keräisi rahaa ja kannattajia, keskittyisi suosion lisäämiseen ja uusien rakennusten luomiseen, vaan todellisen valtakuntasi rakentamiseen. Auta kasteen kanssa sekoilleet elävään uskoon luonasi, sillä emme voi vedota oikeaan oppiin vaan oikeaan Vapahtajaan. Kiitos siitä, että olen vedellä kastettu sinun nimiisi ja että olet lunastanut minut verelläsi ja että olet antanut minulle Pyhän Hengen lahjaksi. Aamen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti