lauantai 25. marraskuuta 2017

"Minulla on raskas olla, olen mitätön, surkuteltava, tarpeeton olento ja vielä itsestäni huolissani." - Leo Tolstoi


Leo (Lev) Nikolajevits Tolstoin suuret romaanit ovat maailmankirjallisuuden klassikkoja, joista hänet tunnetaan. Häntä pidetään suurena ajattelijana, humanistina ja esikuvana, joka riskeerasi elämänsä mielipiteidensä vuoksi. Muistelmissaan kirjailija Leo Tolstoi kertoo, miten hän nuorena heräsi tietoisuuteen itsestään ja elämänsä tarkoituksesta. Hän oli kuusitoistavuotiaana puhellut usein erään ystävänsä kanssa siitä, kuinka ihmisen tarkoituksena on tulla täydelliseksi. - Nämä ajatukset olivat kuitenkin siihen saakka olleet vain järjen pohdittavana. Mutta sitten tuli hetki, jolloin kaikki nämä mielikuvat äkkiä valtasivat minut raikkaina kuin moraalinen ilmestys. Aivan pelästyin ajatellessani, kuinka paljon aikaa jo oli kulunut hukkaan, ja heti, tuossa tuokiossa, tahdoin ne toteuttaa varmasti päättäneenä pysyä niille ainiaan uskollisena. Olin silloin seitsemäntoistavuotias. . . Siitä hetkestä arvelen nuoruuteni alkavan. "Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani; muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra." Ps.25:7.


Tolstoi oli järjestelmällisen itsekurin mies. Yhdeksäntoistavuotiaana hän kirjoitti päiväkirjaansa seuraavanlaisia suunnitelmia: - Elämäntavoissani täytyy tapahtua muutos; mutta on tärkeää, ettei tämä muutos tapahdu ulkonaisten olosuhteiden vaikutuksesta, vaan sisäisestä pakosta. Elämän tarkoitusperä on itsetietoinen pyrkimys kaiken olemassaolevan kehittämiseen. Kaksivuotisen maalaiselämäni tarkoitus on oleva: 1) Lukea koko lainopillinen kurssi, joka vaaditaan lopulliseen tutkintoon yliopistossa. 2) Lukea käytännöllinen lääketiede ja osa tietopuolisesta. 3) Oppia ranskan, venäjän, saksan, englannin, italian ja latinan kieli. 4) Tutustua maatalousoppiin sekä tietopuolisesti että käytännöllisesti. 5) Oppia historiaa, maantiedettä ja tilastotiedettä. 6) Oppia laskennon koulukurssi. 7) Kirjoittaa väitöskirja. 8) Oppia soittamaan ja maalaamaan niin hyvin kuin suinkin. 9) Kirjoittaa säännöt. 10) Hankkia jonkin verran tietoja luonnontieteistä. 11) Sepittää kirjallinen esitys jokaisesta niistä aineista, joita opiskelen.
Tolstoin elämä maalla oli täynnä näitä tällaisia mietteitä, aloitteita ja suunnitelmia. Hän laati myös työjärjestyksen koko päivällensä aamusta iltaan: talouspuuhia, kylpy, päiväkirjan kirjoittamista, soitantoa, ruokailua, lepoa, lukemista, kylpy ja taloustoimia ym. Tolstoi suosittelee myöhemmin lisäksi sitä, että pitäisi ainakin kokeeksi elää pari viikkoa järjestämällä päivänsä hyvyyden, jalouden ja rakkauden palveluksia silmällä pitäen. Hän oli kuin Raamatun rehvakas Job: "Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden; sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi." 36:3-4

Mutta entäpä, jos asia ei olekaan niin? Jospa tässä esiintyy vain yksi erehtynyt, heikko kuolevainen? Ja Huh, huh, millainen ohjelma hänellä olikaan; varsinainen tieteen ja kulttuurin triathlon Tuommoisen ajattelun taustalla täytyy olla pyrkimys täydellisyyteen? Tosin, tietysti nuoruudessa ihminen on usein puhdas ja aatteellinen ja sitten vanhana ahdas ja puutteellinen. Uskovana ihminen pyrkii miellyttämään Jumalaansa ja toimimaan hänen käskyjensä ja tahtonsa mukaan. Samalla siihen tulee helposti mukaan myös sielun toiveita pienistä eduista, eräänlaisista hyvityksistä, bonuksista ja muistamisista, joita aikaansaadaan tekemällä asiat oikein, kiltisti, tunnollisesti ja ajallaan. Sitten tulee suuria pettymyksiä, kun lahjoja ei sadakaan taivaasta, eivätkä kaikki käänny innolla Jumalan puoleen, herätykset ovat harvinaisia, pahuuden voimat näyttävät kukoistavan kaikkialla ja itsekkyydellä ei tunnu olevan mitään rajoja? Elämän muutos oli kuitenkin jäänyt ilmeisesti taka-alalle, eikä ihmisen edellytyksistä ollut riittänyt ihan kaikkeen, koska hän kirjoitti myöhemmin:
- Minulla on raskas olla, Tolstoi kirjoitti päiväkirjaansa v. 1884. - Olen mitätön, surkuteltava, tarpeeton olento ja vielä päällisiksi itsestäni huolissani. Silloin hän oli 56-vuotias, mies parhaassa iässä? Itsearvio oli musertava ja varmaan joku sieluntohtori olisi vihjannut jäytävästä masennuksesta? Vai oliko se sittenkin Jumalan antamaa omatunnon herkkyyttä, jossa ihminen tajuaa avuttomuutensa ja jumalattomuutensa syvyyden?
Jumalan sana vie ihmisen näkemään oman turmeluksensa ja sen suunnattoman syvyyden, sekä ihanan uskonvanhurskauden, joka löytyy Kristuksen uhrista ja ylösnousemuksesta. Siinä kelvoton saa kelpoisuuden leiman, syntinen armahdetaan, pimeä saa valon, hyödyttömästä tulee hyödyllinen, epävarmasta tulee vakaa, eksynyt löytää tien, häpeälliset tulevat kunnia-asemaan. Tämä on kaikki ihmeellistä Herran salattua työtä hyväksemme. Mutta, jos ihminen hylkää Jumalan armon hänelle käy huonosti, jäljelle jää vain häpeä, pettymys, lakastuminen, kuivuus ja kuolema.
"Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä." Jes.1:27-30

Tolstoi kertoo: - Tämä tapahtui minulle aikana, jolloin minulla oli se, mitä pidetään kaikin puolin täydellisenä onnena: En ollut vielä viittäkymmentäkään. Minulla oli lempeä, rakastava ja rakastettu vaimo, hyvät lapset, suuri omaisuus, joka kasvoi ja lisääntyi ilman ponnistelujani. Läheiseni ja tuttavani arvostivat minua enemmän kuin koskaan, tuntemattomat ylistivät minua ja saatoin ilman sen kummempaa omahyväisyyttä sanoa olevani kuuluisa. Enkä suinkaan ollut fyysisesti tai henkisesti sairas vaan päinvastoin, minun hengen- ja ruumiinvoimani olivat sellaiset, että tapasin ikätovereillani vastaavaa harvoin: saatoin työskennellä ruumiillisesti niitossa jäämättä jälkeen musikoista; henkistä työtä saatoin tehdä kahdeksan, kymmenen tuntia yhteen menoon tuntematta rasitusta. Ja tällaisessa tilassa tulin tulokseen, että en voinut elää, ja koska pelkäsin kuolemaa, minun oli käytettävä viekkautta itseäni vastaan ollakseni riistämättä henkeäni.
Tässä oma-arviossa on jo olemassa merkillinen paradoksi, sillä ulkoisesti asiat olivat loistavasti ja jopa kadehdittavan hyvin, mutta sisäinen elämä oli hunningolla, rauha kadoksissa ja yhteys Jumalaan löytymättä. Yllättävää, että on ihmisiä, jotka taloudellisesta menestyksestään ja ihmissuosiostaan huolimatta suunnittelevat itsemurhaa? "Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät surman peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä. Mutta jumalattomat pitävät vihaa, he eivät apua huuda, kun hän on heidät vanginnut. Heidän sielunsa kuolee nuoruudessa, heidän elämänsä loppuu niinkuin haureellisten pyhäkköpoikain. Kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta ja avaa hänen korvansa ahdistuksella." Job 36:12-15.

Näihin aikoihin hän koki hengellisen heräämisen ja nuoruuden ihanteet oli hylättävä. Hän huomasi kaksi vuotta kestäneiden ahdistusten jälkeen, että oli elänyt väärin, hänen täytyi muuttua. Työnteossa elämänsä ylläpitämiseksi, valheellisuuden ja turhuuden hylkäämisessä, yhteisten puutteiden lieventämisessä, yksinkertaisuudessa, uskossa Jumalaan, siinä oli jälleen onnellisuuden salaisuus. Hän luopui sovinnaisuuden ja keinotekoisuuden ja yksilöllisen kunnianhimon leimaamasta elämästä ja alkoi sen jälkeen elää talonpoikaiseen tapaan (siis mahdollisimman luonnonmukaisesti ja yksinkertaisesti). Tolstoi kertoo ensiksi tulleensa vakuuttuneeksi siitä, ettei tiede kykene antamaan vastausta elämän tarkoitusta koskevaan kysymykseen. Filosofiakin, tieteiden tiede, jättää kyselijän yhtä avuttomaksi. Samoin on kaiken muun ihmisviisauden laita. Se on joko vastaamatta elämän kysymyksiin tai se vastaa vain vahvistamalla epätoivoa. Tolstoin ortodoksi uskovaisilta saama apu oli yhtä kielteinen. Olivatpa nämä hänen oman säätynsä ihmisiä, oikeaoppisia teologeja tai munkkivanhuksia, Tolstoin mielestä heidän uskonsa ei ollut elämän tarkoituksen selittämistä vaan sen pimittämistä. He elivät samoin kuin hänkin erotuksena vain se, että heidän elämänsä ei vastannut heidän oppinsa perusteita. "Mitä te tiedätte, sen tiedän minäkin; en ole minä teitä huonompi….Sillä te laastaroitte valheella, olette puoskareita kaikki tyynni…. Kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua sanoillanne? Jo kymmenenkin kertaa olette minua häväisseet, häpeämättä te minua rääkkäätte." Job 13:2,4, 19:2-3.

Kun Tolstoi tutustui oppimattoman köyhän kansanosan uskovaisiin. Hän havaitsi heidän koko elämänsä todistavan siitä elämän tarkoituksen tiedosta, jonka usko Jeesukseen oli heille antanut. Usko Vapahtajaan yksin antoi heille elämän tarkoituksen ja elämisen mahdollisuuden. He olivat raskaassa työssään tyytyväisiä, suhtautuivat vastoinkäymisiin alistuen, kärsivät kärsimyksensä ja lähestyivät kuolemaa levollisesti, jopa useimmiten ilolla. Tolstoin heiltä saama vastaus oli tämä: Ihmisen elämäntehtävä on sielunsa pelastaminen. Pelastaakseen sielunsa hänen täytyy elää Jumalan tahdon mukaisesti, ja Jumalan tahdon mukaan elääkseen täytyy sanoutua irti kaikista elämän iloista, tehdä työtä, olla nöyrä, kärsiä ja olla armahtava. "Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?" Jaak.2:5

Tolstoista ei koskaan tullut varsinaisesti uskovaa, enemmin ihanteiden kultaama humanisti. Tolstoin kristillinen elämänkäsitys perustui Vuorisaarnaan ja sen oppien mukaisesti hän halusi tehdä ruumiillista työtä ja luopua kaikesta köyhien hyväksi. Hän vastusti kirkkoa, vallanpitäjiä ja yläluokan elämäntapaa luottaen ihmisystävyyteen. Hän oli myös kasvissyöjä. Paradoksaalisesti hänen oppinsa aiheutti suuria ristiriitoja hänen omassa perheessään. Tolstoin rauhanaate vaikutti syvästi myöhemmin rauhanliikkeeseen. Tolstoin mielestä oli myös syntiä paistatella maineen tuomassa kunniassa.
Totuuden etsinnässään Tolstoi hakeutui ortodoksiseen kirkkoon, mutta huomasi pian monien pappien tietämättömyyden. Hän käsitti, etteivät ulkoiset menot, tuoksuvat suitsutukset, loistavat kynttilät, vanhat ikonit ja välkehtivät mosaiikit tehneet ihmisestä kristittyä. - Kannamme kaikki Jumalan valtakuntaa itsessämme, hän julisti. Tolstoin kirkkoon kohdistama arvostelu johti siihen, että synodi 1901 julisti hänet harhaoppiseksi ja Tolstoi erotettiin kirkosta.


Suuri kysymys olikin se, että löysikö Tolstoi Jeesuksen, löysikö Jeesus hänet? Ilmeisesti hän oli koko ikänsä etsijä, joka kävi likellä ahdasta porttia menemättä siitä sisään? Luin erään teosofin arviota siitä, miten heidän oppinsa on kovasti yhtenevät Tolstoin käsitysten kanssa. Tämä on todella huolestuttavaa, koska teosofia on selvä harhaoppi, jossa Kristuksella ei ole tilaa.
Tolstoista kerrotaan, että omassa perhepiirissä kirjailijan radikaalit aatteet synnyttivät katkeria ristiriitoja hänen halutessaan käytännössä toteuttaa yhdenvertaisuuden ja yksinkertaisen elämän vaatimuksensa. Katkeroituneena hän jätti 1910 kotinsa, mutta junamatkalla Kaukasiaan sairastui keuhkokuumeeseen ja kuoli yksin ja tuntemattomana Astopovon rautatieasemalla.

Oi, Herra, miten monet käyvät edessäsi, luonasi kuin tervehdyskäynnillä löytämättä silti sinua? Miten monien oma voima, hyvyys ja yritykset olla täydellinen estävätkään heitä tulemasta luoksesi syntisinä ja avuttomina ja lapsen lailla? Miten tallattu paikka onkaan aivan siinä ahtaanportin edessä, jossa monet tekevät täyskäännöksen ja palaavat takaisin syntiin ja maailmaan? Miten hyvän ihmisen onkaan vaikea tulla sinun, ainoan viisaan ja täydellisen luo. Emme haluaisi olla orjia, kurjia, sairaita ja kelvottomia. Mutta olemme sellaisia, eikä meidän järkemme riitä ymmärtämään, että rakastat meitä juuri tällaisina ilman omaa ansiotamme pelkästään Jeesuksen uhrin kautta ja hinnalla. Auta siis uskovia, pelastusta etsiviä, Jumalaa kaipaavia löytämään rauha ja Raamatun mukaan: "kasvamaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään." 2.Pit.3:18.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti