sunnuntai 13. toukokuuta 2018

Elämän kallein asia - Jeesus


Puupinossa oli vuoden vanhoja kaadettuja puurunkoja metsästä, osassa niistä oli vielä oksia, osa oli karsittu paljaiksi. Katselin pinoa ja huomasin että siellä oli joukossa vihreää elämän väriä. Ihmettelin sitä, koska kaikki puut olivat vuoden vanhoja katkomisistaan? Mutta tarkemmin katsottuani, huomasin, että siellä oli eräs koivu, jonka rungosta tuli esiin lukuisia viheriöiviä oksia, niissä oli pieniä lehden alkuja. Leikkasin oksat ja vein sisälle maljakkoon, laitoin siihen vettä ja seurailin niiden kasvua. Muutaman päivän kuluttua huomasin, että oksat olivat alkaneet imeä vettä ja lehdet olivat selvästi kasvaneet.
Mutta miten kuollut puunrunko voi antaa elämää oksiin, niin että ne vihertävät. En käsitä. Mutta niinhän on ainakin kerran ennen käynyt: "Ja Mooses pani sauvat lain majaan, Herran eteen. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa, siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita." 4.Moos.17:7-8. Jumalan ihme teki kuolleen eläväksi, ja siinä olivat näkyvissä kaikki elävän hedelmäpuun vaiheet, vaikka sillä sauvalla ei ollut itsessään mitään edellytyksiä sellaiseen. Se julistaa Kristuksen suuruutta ja tuloa meille uudeksi Aaroniksi, ylipapiksi, se viittaa hänen valtikkaansa, joka johdattaa ristiin Golgatalla ja Jeesuksen Hyvä-Paimen-kutsumukseensa sekä Vapahtajan olemukseen lain täyttäjänä.
Olemme kukin itsessämme kuin tuo kuollut keppi, jolla ei ole paljon mitään arvoa, eikä merkitystä, ei nimeä, eikä tulevaisuutta. Kulutamme aikaa, odotamme olevamme fiksuja ja tarpeellisia. Lähinnä kuitenkin muistutamme enemmän polttopuuta, joka odottaa vuoroansa. Mutta Kristuksen käsissä, vaikutuksessa ja yhteydessä saamme uuden sisällön, tarkoituksen ja voiman. Olemme siirretyt Jumalan valtakuntaan, meistä on tehty hedelmällisiä, tarpeellisia; ja tämä kaikki lähti siitä, että meidät tuotiin Herran eteen. Elämä on ilmestynyt, uusi elämä.


Aamulehden haastattelussa oli ALS-sairas mies, entinen urheilija ja kova kuntoinen mies, jonka elämä hiipuu päivä päivältä olemattomiin. Häneltä kysyttiin: - Miltä tuntuu tietää, että kuolema on lähellä, määräajan päässä? Mies vastasi: - En oikein osaa pelätä kuolemaa, koska eihän se minuun koske. Enemmän se koskee läheisiin. Kipuihin saa nykyään hyvät lääkkeet, ja matka tuonpuoleiseen kestää pari päivää…. Haastattelu päättyi sanoihin: - Sairaus on muuttanut elämänasennetta niin, että hän yrittää tehdä hyviä tekoja vielä, kun pystyy.

Mietin sitä, että miten suuressa pimeydessä ihminen on elämässä ja kuolemassa ilman Jumalaa? Hän ei pelkää ikuisuutta, hän ei ymmärrä kadotuksen alaista tilaansa, hänellä ei ole lainkaan valoa. Uskonnollisuus kun ei auta lisäämään valaistumista hengellisissä asioissa. Ihmiset vaikuttavat vain järjestysnumeroilta, pihanurmen ruohonkorsilta, tuulten ajamilta pilvenhattaroilta, merenaaltojen liplatukselta, kiertoratansa kadottaneilta taivaankappaleilta. Voi vain rukoilla, että Jeesus voittaisi kaikki onnettomat omakseen.

Eräänä päivänä minulta kysyttiin, mikä on elämän tarkoitus? Tällaisia kysymyksiä yleensä heittelevät nuoret, ja muut elämän etsijät. Tällä kertaa asialla oli eräs vakavia pohtiva ystävä. Kävin pikaisesti läpi sen hetkisen ymmärrykseni mukaan Raamatun sanomaa ja päädyin viiteen kohtaan, jotka ovat ratkaisevia.

1.Elämä on Jumalan lahja ihmiselle. Jumala on elämän Henki ja tämän Hengen elämän Herra puhalsi ihmiseen paratiisissa, niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen oli luotuna iankaikkinen, kuolematon, Jumalan kuva. Mutta syntiinlankeemuksen ja sitä seuranneen turmeluksen kautta se on muuttunut rajalliseksi, siinä vaikuttavat synti, heikkous ja kuolema. Ps.90:10. ”Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois." Vallitsevan pimeyden tähden ihmiset ovat hengellisesti sokeita, eivätkä ymmärrä olevansa kuolemanvaarassa. Siksi hengelliset asiat ovat monelle vain vitsin arvoisia, kunnes kuolema niittää heidät pois pelistä. Lahjaksi elämän voi käsittää vain Kristuksen kautta.

2.Jumalan tahto on, että ihmiset elävät hänen yhteydessään. Tämä on mahdollista Jeesuksen kautta. Silloin ihminen kadottaa nykyisen elämänsä löytääkseen uuden. Mutta Jeesuksen viestiin liittyy kolme ehtoa, jotka eivät ole mitenkään helppoja kenellekään. Matt.10:37-39 "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen." Kolme kovaa siis ovat A.Leikkaaminen irti sukulaisten ohjauksesta / riippuvuudesta. B.Henkilökohtaisen ristin vapaaehtoinen ottaminen oman elämän ohjaajaksi. C.Suostua kadottamaan oma elämänsä Kristuksen tähden. Nämä ovat valttia Taivaan valtakunnassa.

3.Jeesuksen persoonan kaikki voittava totuus, jossa loistaa ainoa todellinen ja ikuinen valo ihmisen elämään. Jeesus itse on Elämä, Hän on Elämän sana, hän on Elämän leipä, hän on Elämän vesi, hän on Elämän Henki, hän on Elävä sana, hän on Elävä uhri, hän on Elävä Tie. Hebr.10: 19-20 "Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi...." Suuri uskon salaisuus on kätketty Jeesuksen uhrikuolemaan ja hänen verensä sovitusvoimaan. Isä Jumala on lepytetty syntisen osalta, kun hän on saanut Poikansa täydellisyyden kautta meistä lunastusmaksun. Uusi tie on siis valmis, ei kun liikkeelle - ja pian....

4.Uskova ihminen on esimerkki elämän tarkoituksesta: Sanassa sanotaan 1.Moos.25:8 Aabraham kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena…. (hebr. kylliksi = tarpeeksi, kyllälti, riittävästi, runsaasti, on täynnä, on tyytyväinen) Sama sanotaan: 1.Moos.35:29 Iisakista ja 1.Aik.23:1 Daavidista (29:28) ja Jobista 42:17 lisäksi Ps.73:27 kertoo kanttori Aasafin todistuksen, joka sopii esimerkiksi uskovasta ihmisestä. Kaikki he kertovat suuren Jumalan hyvyydestä, joka on siunannut heidät elämäänsä hyvinä ja huonoina päivinä. Voidaan kysyä nykyajan ihmisiltä ovatko he tyytyväisiä elämäänsä ja mitä he siltä odottavat. Ei ole yleistä vastata, että Jeesus on antanut elämälle sisällön ja tarkoituksen, suunnan ja päämäärän, ilon ja rauhan, ajalliset ja iankaikkiset, jumaluuden ja inhimillisyyden.

5.Luterilaisen kirkon vanha Katekismus / Kristinoppi /1.luku JUMALAN ILMOITUS / 1. ELÄMÄMME KALLEIN ASIA. Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Se on tiivistetysti ilmaistu, mistä tässä kaikessa on kysymys. On ihme, kun tästä maailman halveksimasta ja häpeämästä asiasta tulee kaikkein tärkein ja keskeisin ihmiselle. Hän on löytänyt aarteen ja pitää siitä kiinni kuin kultalöydöstä.

Enok Hjalmar Furuhjelm oli suomalainen vuorihallituksen intendentti ja valtiopäivämies 1823-1886. Hän oli kullanetsintöjen työpäällikkönä Kuusamon Lapissa 1850, myöhemmin hän toimi kreivi Stroganovin vuorilaitosten, sulattojen ja kultahuuhtomoiden insinöörimetallurgina Uralilla 1851–1853 sekä vuori-insinöörinä venäläisamerikkalaisen komppanian palveluksessa 1853–1862. Hämeenlinnan kaupunginmuseossa on Hjalmar Furuhjelmin esinekokoelma, jota pidetään arvokkaana harvinaisuutena.

Tämä Enok sai kutsun lähteä Alaskaan joka silloin oli vielä osa suurta Venäjää, venäläisenä insinöörinä hän toimi alueella kymmenisen vuotta. Uno Cygnaeus oli juuri perustetun Alaskan luterilaisen seurakunnan pappina 1840–1845. Ensimmäinen luterilainen kirkko vihittiin 24.8.1843. Kirkko oli niin täynnä, ettei seisomapaikkojakaan ollut jäljellä. Alaskan myyntisopimuksessa 1867 sovittiin, että tontti 33, jolla kirkko sijaitsi, kuuluu luterilaiselle seurakunnalle ikuisesti. Luterilaisen väestön muutettua pois kirkko ränsistyi ja purettiin 1888.
Enok osti Sitkasta intiaanilta hänen 5-vuotiaan orjatyttönsä Gactan kolmellakymmenellä villalampaalla á 20 ruplaa, kuudella lautasella, viidellä leiviskällä lehtitupakkaa, kahdella peilillä, yhdellä leiviskällä zinoberia, kahdella tusinalla helmiäisnappeja, kolmella parilla teekuppeja, kahdella pullolla paloviinaa ja kymmenellä kyynärällä puuvillapalttinaa. Melko erikoinen kauppa ja vaihtovälineet?
Tytön nimi oli Tsamo. Tyttö tuotiin Suomeen ja kastettiin Aina Iliamnaksi. Tsamo kuoli 13-vuotiaana lavantautiin 1868. Tytön elämästä tehtiin elokuva muutama vuosi sitten suomenkielellä.
Enok Hjalmar Furuhjelmin lähti pitkälle kotimatkalle, hänellä oli mukanaan 5 kg kultavyö, joka oli saalis hänen työstään Alaskassa. Hän matkusti Alaskasta USA:han ja sieltä laivalla kohti Venäjää. Mutta laivan lähdettyä San Faranciskosta se syttyi tuleen rannikon tuntumassa ja matkustajien oli pakko hypätä mereen. Enok hyppäsi muiden mukana, mutta pian hän huomasi, että kultavyö painoi häntä kohti syvyyksiä. Hän mietti, päästääkö irti kullasta vai upotako sen mukana? Hän päästi irti ja niin meni sinne kymmenen vuoden ansio pohjaan – mutta elämä säilyi.

Elämä on meille suuri lahja sinulta, Herra, auta meitä käyttämään aikamme viisaasti ja sinun sanaasi seuraten. Varjele meitä kiintymästä ajallisiin, maallisiin, näkyviin asioihin, materiaan ja katoavaan ihmiskunniaan. Anna elämän merkityksen etsijöille vastaus, joka tyydyttää, että saisivat sisimpään varmuuden sinun olemassaolostasi, tahdostasi ja ilmoituksestasi. Anna nuorten maailmaan hengellinen herätys, joka saa mielet antautumaan seuraajiksesi, jotka lähtevät maailman ääriin asti vain siksi, että pääsevät kertomaan evankeliumin syntisten pelastumiseksi. Kiitos, Herra, että teet kuolleet eläviksi ja annat elämän sinne, missä ei ole siihen mitään edellytyksiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti